Jaarlijks wordt er in Nederland voor zo’n honderd miljoen euro aan medicijnen weggegooid. Dat concludeert het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) woensdag na onderzoek. Volgens het UMC kan verspilling worden voorkomen door minder medicijnen in één keer te verspreiden en een deel van de teruggebrachte medicijnen opnieuw te gebruiken.

Patiënten houden regelmatig medicijnen over als ze bijvoorbeeld te veel hebben gekregen of eerder stoppen met het gebruik. Deze ongebruikte medicijnen worden nu weggegooid en niet opnieuw verstrekt. Uit het onderzoek van het UMC bleek dat 40 procent van de teruggebrachte medicijnen kon worden hergebruikt. Dit percentage zegt niets over de waarde van de medicijnen maar over de doses.

Een belangrijke kanttekening is dat het bij 80 procent van de teruggebrachte medicijnen niet rendabel is om deze opnieuw te verstrekken. “Vooral bij dure medicijnen is veel winst te behalen”, zegt schrijft onderzoeker Charlotte Bekker van het UMC in een persbericht. Daarom kan verspilling vooral worden voorkomen door minder medicijnen in één keer uit te geven, door bijvoorbeeld kleinere standaardverpakkingen te maken.

Bekker onderzocht onder meer de dure medicijnen die studenten in het medisch vakgebied meekrijgen als ze stage lopen in het buitenland om een mogelijke hiv-infectie te voorkomen. De meeste studenten hoeven deze medicijnen uiteindelijk niet te gebruiken. Een proef om deze ongebruikte medicijnen opnieuw te verstrekken zorgde voor een kostenbesparing van 75 procent, aldus het UMC.

Volgens het UMC zijn er op dit moment geen regels die het opnieuw verstrekken van ongebruikte medicijnen onmogelijk maken maar gebeurt het nauwelijks. Apothekersorganisatie KNMP zegt in een reactie tegen NRC na te denken over een manier om ongebruikte medicijnen veilig opnieuw te verstrekken maar benadrukt dat dit eerst moet worden onderzocht. “Apothekers zijn wettelijk verantwoordelijk voor de veilige uitgifte van medicijnen”, zegt een woordvoerder. “We moeten eerst goed kijken hoe dit op een veilige manier kan.” De organisatie zegt verder te werken aan het terugdringen van verspilling, met name door minder medicijnen in één keer mee te geven.