Slimme mensen drinken het liefst wijn. Een Deense studie volgde tientallen jaren het gedrag van 1800 mannen van wie het IQ bekend was. En op een punt was er een sterke relatie: de mannen met een hoog IQ gaven veel vaker de voorkeur aan wijn boven bier dan mannen met een laag IQ, ongeacht hun inkomen of baan.

En slimme mensen drinken überhaupt vaker alcohol dan minder slimme mensen, suggereert allerlei onderzoek. Kinderen die vroeg zijn met praten zullen – gemiddeld – later ook eerder gaan drinken en ook meer drinken dan de late praters. En in een groot onderzoek naar Engelse kinderen, die allemaal in maart 1958 zijn geboren en die decennia werden gevolgd, bleek dat de slimste het meest dronken.

Als het de komende dagen uit de hand loopt kan je zeggen dat dat komt omdat je zo slim bent.