Een vrouw in Huizen heeft donderdagmiddag alarm geslagen omdat zij dacht dat er brand was uitgebroken op het dak van een flatgebouw.
Eenmaal ter plaatse zagen de opgeroepen brandweerlieden nergens vlammen. Wel zagen zij dat de krachtige wind een oranje dekzeil op het dak optilde en flink deed wapperen.Wat bleek? De beweging en de kleur van het zeil in combinatie met de lichtinval zette de vrouw op het verkeerde been: ze dacht dat om flakkerende vlammen ging, en had niet in de gaten dat het slechts om bouwmateriaal ging dat door de wind werd opgetild.