Als het van het katholiek onderwijs in België afhangt, dan steekt er straks niemand nog zijn of haar vinger op in de klas om een antwoord te geven. Onderzoek wijst immers uit dat het de sociale ongelijkheid tussen leerlingen alleen maar vergroot.

“Het is een stereotype vorm van lesgeven”, zegt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs. “Op die manier worden alleen de beteren bij de les betrokken. Niet alleen de sterksten moeten meekunnen, maar ook de zwakkeren.”

Psychologen voerden een experiment uit in het vijfde en zesde leerjaar. Bijna duizend leerlingen verdeelden ze in twee groepen. Eentje waar de hand moest worden opgestoken. Een andere waar de kinderen niet mochten tonen dat ze de antwoorden wisten. Wat bleek? Leerlingen uit de arbeidersklasse die hun vinger niet moesten opsteken, scoorden opvallend beter dan kinderen uit hetzelfde milieu die dat wel moesten doen. Terwijl de kinderen uit de middenklasse die hun hand mochten opsteken beter scoorden.